loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม .4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7 มี.ค. 2566

  

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.