loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการทุนพิเศษของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 13 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการทุนพิเศษของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.