loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : จำนวนรับนักเรียนเพิ่มเติม เพื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 25 มี.ค. 2566

  

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.