loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป
วันที่ 27 มี.ค. 2567

      

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.