loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : เชิญชวนผู้ประกอบการ ห้างร้าน และบริษัท เสนอชุดพลศึกษา เสื้อวอร์ม และเสื้อกิจกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 23 ก.พ. 2567

  

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.