loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การชำระค่าเครื่องแต่งกายประจำโรงเรียน และอุปกรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 27 มี.ค. 2567

ประกาศ  : การชำระค่าเครื่องแต่งกายประจำโรงเรียน และอุปกรณ์


สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1) รอบนักเรียนทุน

2) รอบห้องเรียนพิเศษ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


1) รอบนักเรียนทุน

2) รอบห้องเรียนพิเศษ

3) รอบโควต้านักเรียนภายใน

ให้นักเรียนปริ้นเอกสาร นำไปจ่ายผ่านธนาคาร หรือผ่านแอพลิเคชัน Krungthai Next (ปริ้นสลิปเงินโอน) นำหลักฐานการชำระเงินมามอบในวันมอบตัว และวัดตัว ในวันเวลาที่กำหนด

    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2567

    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 มีนาคม 2567

**หมายเหตุ มีร้านจำหน่ายชุดนักเรียนมาให้บริการในวันมอบตัว**

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.