loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการทุนพิเศษของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 20 ธ.ค. 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการทุนพิเศษของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.