loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานสารวัตรนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
วันที่ 14 พ.ย. 2566

  

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.