loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบของนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
วันที่ 20 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบของนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.