loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

เยาวชนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับคัดเลือกให้เป็น "ผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ"
วันที่ 27 พ.ค. 2565
uploads/2/2022-11/92d040cc2da8b74682732efba1637c71.jpg

...จุดเริ่มต้นเส้นทางที่สำคัญของ Green Power Gangster Thailand สู่การเป็นผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเเละขับเคลื่อนเเนวทางการปรับพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมเเละลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

โดยมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "ผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

คือ นายชูตะ เคียวตานิ ชั้น ม.6/9 และนายศราวุฒิ พฤกษา ชั้น ม.6/5

ครูที่ปรึกษา นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา หัวหน้าศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในกิจกรรมเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ Ace Youth Camp 2022   วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565  ณ สวนนงนุช พัทยา อำเภอสัตชลบุรี จังหวัดชลบุรีจัดโดยมูลนิธิโลกสีเขียว,กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งเเวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม 

โดยภายในกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน มีกิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมศึกษาดูงานในบริเวณส่วนนงนุชพัทยา อำเภอสัตชลบุรี จังหวัดชลบุรี วิทยากรนำชมเเหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 13 ฐาน เลื่อมโยงกับสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ 

- กิจกรรมบรรยาย ACE :Action for climate Empowerment Thailand 

- กิจกรรมดูดาวเล่าเรื่องราวของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

- กิจกรรมเปิดโลกธรรมชาติ นักสืบชายหาด (หาดบ้านอำเภอ)

- กิจกรรมมหาวิกฤติการณ์โลก3ประการ ( the triple planetary Crisis

- กิจกรรมความร่วมมือเเละการประสานงานในการทำงานขององค์กรอนุรักษ์

- กิจกรรม Plastic impacts toward climate issues.

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเเละการลดด้วยด้วยกลไกเมืองคาร์บอนต่ำ

- กิจกรรมควบคุมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างเเนวทางการร่วมกัน 5Ts Team Synergy 1.Talk 

2.Teach 3.Touch 4.Trust 5.Together 

- กิจกรรมนำสนทนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการมีส่วนส่วนร่วมด้าน Climate Change 

- กิจกรรมจากใจเยาวชน ACE รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ACE 2020 for ACE 2022 

- กิจกรรมกระบวนการกลุ่มระดมความคิดเเละค้นคว้าข้อมูล 

- กิจกรรมรวมใจ รวมพลัง ผู้นำเยาวชน พลเมืองคาร์บอนต่ำ 2 ประเด็นหลัก

-พันธสัญญาส่วนบุคคล ที่ทำได้ในทันที เเละส่งผลดีต่อการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ 

-พันธสัญญาส่วนรวม แถลงการณ์ เยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ 2022 

- กิจกรรม Green Concert Action for climate Empowerment

- กิจกรรม 5T Team Synergy for ACE Youth Camp 2022 

- กิจกรรมเตรียมในการนำเสนอ เเละวางเเนวทางสำหรับกิจกรรมต่อยอดสู่งาน TCAC 2022 : Thailand Climate Action Conference 

-โดยกิจกรรมทั้งหมดถือได้ว่าสามารถเติมเต็มประสบการณ์เพื่อนำมาต่อยอดในการเดินบนเส้นทาง กลุ่มเยาวชนจิตอาสาเป็นอย่างมาก และ ยังสามารถขับเคลื่อนเรื่อง Climate change ได้อีกด้วย

และพวกเราเชื่อว่าพลังเล็กๆของพวกเราสักวันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ตลอดไป 

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.