loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

นายเกริกฤทธิ์ ยาวิราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 2 ก.ย. 2565
uploads/2/2022-11/7c54079c050db08cc0c852acf2d93891.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับนายเกริกฤทธิ์  ยาวิราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังนี้

รายการที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายิวยิตสู ประเภท Newaza   รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม ชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

รายการที่ 2  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กีฬายูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก 66-73 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 5  จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ.2565

รายการที่ 3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬายูโด ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66-73 กิโลกรัม  ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ 26  จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565  

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.