loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

วันที่ 19 ก.พ. 2566

ทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

วันที่ 18 ก.พ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ siam robot progamming tounamenr ระดับชาติ ครั้งที่ 2

วันที่ 10 ก.พ. 2566

นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพคว้ารางวัลจากการแข่งขัน 29 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 ก.พ. 2566

ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 19 ราย

วันที่ 27 ม.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับลูกฟ้า-ขาว ดอกปีบ ช่อที่ 117 TCAS 1 รอบ Portfolio

วันที่ 26 ม.ค. 2566

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ได้รับ "รางวัลระดับเหรียญเงิน" ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

วันที่ 16 ม.ค. 2566

รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานดีเด่น เนื่องในงานวันครู พ.ศ. 2566

วันที่ 14 ธ.ค. 2565

เด็กชายพีรดนย์ หิรัญบดินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานศิลปะจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 14 ธ.ค. 2565

เด็กชายคุณากร ดีสมปรารถนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ คาเด็ทชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก ภาค 5 "พิจิตรเกมส์"

วันที่ 11 ธ.ค. 2565

เด็กหญิงศรัณรพร ทองสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายูยิตสู ประเภทFighting system U16 น้ำหนักไม่เกิน 44 กิโลกรัมหญิง ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์”

วันที่ 11 ธ.ค. 2565

นายเกริกฤทธิ์ ยาวิราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬายูยิตสู ประเภท Fighting system U19 กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์”

วันที่ 25 พ.ย. 2565

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ตามโครงการ "Festival of Talent"

วันที่ 25 พ.ย. 2565

นายกฤษณะ เเสนศิริ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 สอวน. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 29 ต.ค. 2565

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัล อันดับที่ 3 ในการแข่งขันฟุตซอล PCRU CUP ครั้งที่ 1

วันที่ 14 ต.ค. 2565

ด.ช. ณัฐคมน์ กุยคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดในการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนระดับภาค " กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 พิจิตรเกมส์

วันที่ 17 ก.ย. 2565

นางสาวกันติชา สีจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาประเทศไทยไปแข่งขันในรายการ Aerobic Gymnastics Asian Championships การแข่งขันกีฬายิมนาสติกแอโรบิกชิงแชมป์แห่งเอเชีย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.