loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

เด็กหญิงศรัณรพร ทองสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายูยิตสู ประเภทFighting system U16 น้ำหนักไม่เกิน 44 กิโลกรัมหญิง ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์”
วันที่ 11 ธ.ค. 2565
uploads/2/2022-12/fbe49ce9829e0e9d52b8d625da2ff5a8.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กหญิงศรัณรพร  ทองสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายูยิตสู ประเภทFighting system U16 น้ำหนักไม่เกิน 44 กิโลกรัมหญิง ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม  พ.ศ.2565 ณ จังหวัดพิจิตร ซึ่งจะเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.