loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

นักเรียนวงโยทวาทิตและสติงคอมโบ้โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่คว้ารางวัลชมเชย การประกวดแข่งขัน ร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565
วันที่ 26 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/15f915c4e62bb5a6f5d3994cb0106b51.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนวงโยทวาทิตและสติงคอมโบ้โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่คว้ารางวัลชมเชย การประกวดแข่งขัน ร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565  ซึ่งจัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ทำการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคล้านนา ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายนามดังต่อไปนี้                                                                                       

        1. นางสาวจิรันธนิน  สุขจี่

        2. นางสาวนานามิ คอนนิชิ ศรีจันทร์ต๊ะ

        3. นางสาวจินตภา นามกร

        4. นางสาวอรษา จีนอนันต์

        5. นางสาวรสสุคนธ์ แสนมาโนช

        6. นางสาวญารินดา แก้วโขง

        7. นายอนุภัทร ลานจิตร                                                                                 

ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง  นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง และ นศ.สุดารัตน์ วีระพันธ์ 

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.