loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

ด.ช. ณัฐคมน์ กุยคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดในการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนระดับภาค " กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 พิจิตรเกมส์
วันที่ 14 ต.ค. 2565
uploads/2/2022-11/82d9384a5e62cb9b1760f21f8a1e3187.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ " น้องโดนัท”  ด.ช. ณัฐคมน์ กุยคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดในการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนระดับภาค " กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 พิจิตรเกมส์ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2565 นี้ ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการแข่งขันสนามต่อไป 

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.