loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ได้รับ "รางวัลระดับเหรียญเงิน" ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
วันที่ 26 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-02/2a648052af68caad065a8b9913e605a7.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ที่ได้รับ "รางวัลระดับเหรียญเงิน" ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023) รอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค) ภาคเหนือ จากการฝ่าฟันรอบข้อเสนอโครงงานระดับประเทศ จำนวน 1,600 โครงงาน

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aZYtkgA7gqDNz4mTVjfbitB85chNv7ouwCDLzMmEEyHMPneNTX3vVEL9FbCjhKnTl&id=100057509498691

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.