loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

นายกฤษณะ เเสนศิริ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 สอวน. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 25 พ.ย. 2565
uploads/2/2022-12/bbf83908a2da814a3f1d7607ea9f2a5c.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นายกฤษณะ เเสนศิริ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 สอวน. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.