loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

นายเกริกฤทธิ์ ยาวิราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬายูยิตสู ประเภท Fighting system U19 กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์”
วันที่ 11 ธ.ค. 2565
uploads/2/2022-12/5de776df8b910f53e4494b80d2b04cd7.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นายเกริกฤทธิ์  ยาวิราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังนี้

รายการที่1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬายูยิตสู ประเภท Fighting system U19   รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม ชาย 

รายการที่ 2  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ2  กีฬายูยิตสู  ประเภท Newaza U19 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม ชาย 

ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม  พ.ศ.2565 ณ จังหวัดพิจิตร ซึ่งจะเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ข่าว/ภาพ  

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.