loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

นางสาวกันติชา สีจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาเพาะกาย ประเภทฟิตเนส และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 กีฬายิมนาสติกแอโรบิค ประเภททรีโอ้
วันที่ 18 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-11/19603d8afce942a53fdac644cb086f3d.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับ นางสาวกันติชา สีจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาเพาะกาย ประเภทฟิตเนส  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 กีฬายิมนาสติกแอโรบิค ประเภททรีโอ้ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ระหว่างวันที่ วันที่ 29 กรกฏาคม -10 สิงหาคม 2565                          

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.