loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

เด็กชายนันท์นภัส ยาวิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเทควันโด รุ่นยุวชนชาย อายุ 12-14 ปี
วันที่ 30 พ.ค. 2565
uploads/2/2022-11/ce03bb3789d5a074f57ef72f997cb1fc.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ เด็กชายนันท์นภัส  ยาวิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเทควันโด รุ่นยุวชนชาย อายุ 12-14 ปี ในการแข่งขันเทควันโด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้ง 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565                                                                                                 

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.