loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

เด็กชายคุณากร ดีสมปรารถนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ คาเด็ทชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก ภาค 5 "พิจิตรเกมส์"
วันที่ 14 ธ.ค. 2565
uploads/2/2022-12/2cd6859645f0041d326915dd69443519.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ เด็กชายคุณากร ดีสมปรารถนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้  คาเด็ท ชาย  รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก ภาค 5  "พิจิตรเกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม พ.ศ 2565 ณ จังหวัดพิจิตร ซึ่งจะเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2565 ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.