loading

FACEBOOK FANPAGE / เว็บไซต์ภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

 
วันที่ 31 พ.ค. 2567

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2567

 
วันที่ 31 พ.ค. 2567

กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม) ปีการศึกษา 2567

 
วันที่ 31 พ.ค. 2567

คณะผู้บริหาร ตัวแทนข้าราชการครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...

 
วันที่ 30 พ.ค. 2567

กิจกรรม​จิตอาสาพัฒนา​ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมนพรรษา​สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี​ประจำปีพุทธศักราช​ 2567​ ณ​ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

 
วันที่ 18 ก.พ. 2567

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ GPG สร้างสังคมไร้ควัน (Smoke FREE Future)

 
วันที่ 18 ก.พ. 2567

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน...

 
วันที่ 17 ก.พ. 2567

ร่วมกิจกรรมในเทศกาล Youth Festival

 
วันที่ 17 ก.พ. 2567

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเสมือนจริง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ ม.1/13 ม.2/13 ม.3/13 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ผลงานความภาคภูมิใจของนักเรียน

6 มิ.ย. 2567
 • นายกิตติคุณ อ่อนนิ่ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
 • Indigenous product development for Fire Barrier Fundraising
 • Thai Summit Group JUANG PATTANA HOLDING ร่วมกับ ChangeFusion, Digital Society School, The Next Forest และ FabCafe
22 พ.ค. 2567
 • นางสาวพรหมพร ใจหาญ นางสาวอรไพลิน คำปิละ และ นายวรวัฒน์ วงศ์สิบแปดบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด Hackathon โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-18 ปี
 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในมหกรรมการแข่งขันด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร Doi Suthep
22 พ.ค. 2567
 • นางสาวนิชา ปานอ่อง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • ในมหกรรมการแข่งขันด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร Doi Suthep
22 พ.ค. 2567
 • นายปีฉลอง ทองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา
 • ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความ ในโครงการ "โลกยุคใหม่ ในวันวิสาขบูชา"
 • มหกรรมด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานของครู

6 มิ.ย. 2567
 • นายณัฐพงษ์ ไสยรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2
 • ได้รับการคัดเลือก โครงการทุนฝึกอบรมครูสอนภาษาฝรั่งเศส (ระดับ DALF C1) เพื่อพัฒนาความรู้สู่มาตรฐานยุโรป ประจำปี 2567 ณ แคว้นนอร์มังดี (Normandie) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
21 พ.ค. 2567
 • นางสาวนภลัย​ เกลื่อนกระโทก​ รองผู้อำนวยการ​สถานศึกษา​ และนางฉัตรสุมณ ทัศนา ข้าราชการครู​ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 • ได้รับคัดเลือกเป็น"คนดีวิถีพุทธ" เนื่องในวันวิสาขบูชา​รำลึก​ ภายใต้โครงการ​ "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา"ประจำ 2567
 • จากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่​ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่​สมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่​ และสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่
11 พ.ค. 2567
 • นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 • ได้รับรางวัล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 และจะเข้ารับมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ื 21-23 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
11 พ.ค. 2567
 • นายวัชรพรรณ เขียวรอดไพร
 • ได้รับรางวัล ครูผู้มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจะเข้ารับมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2566
 • สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

ผลงานของโรงเรียน

6 พ.ค. 2567
 • ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดในการแข่งขัน Esport เกมส์ ROV
 • รายการ CMES School League 2024 จัดโดยฝ่ายกีฬาอีสปอร์ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่
12 เม.ย. 2567
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดฟ้อนเล็บ ทีมร่มฟ้าเจ้าหลวง
 • จัดโดย มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มสืบสานศิลปวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย เนื่องในงาน 728 ปี เมืองเชียงใหม่ ม๋วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง
12 เม.ย. 2567
 • รางวัลชมเชย การประกวดฟ้อนก๋ายลาย ณ หน้าวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมกลองและศิลปการแสดงล้านนา

เผยแพร่เอกสาร/สื่อการสอนของครู

วันที่ 1 ม.ค. 2563 :: ครูจรรยาพร ชัยวงค์
สื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีแบบมีเดีย E-book
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
47501
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้
46677
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1139159

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.