loading

FACEBOOK FANPAGE / เว็บไซต์ภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

 
วันที่ 30 ส.ค. 2566

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

 
วันที่ 29 ส.ค. 2566

กิจกรรมโครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะประสบการณ์ของผู้เรียนด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศรายวิชาสังคมศึกษา

 
วันที่ 29 ส.ค. 2566

กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 28

 
วันที่ 25 ส.ค. 2566

ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา

 
วันที่ 20 ส.ค. 2566

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอาชีพ ตามความสนใจของนักเรียน ตามโครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียน

 
วันที่ 20 ส.ค. 2566

การอบรมให้ความรู้กับนักเรียนแกนนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
วันที่ 20 ส.ค. 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

 
วันที่ 18 ส.ค. 2566

พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงในคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี “ฟ้อนม่านมุยเชียงตา” โครงการเพิ่มพูน ความรู้...

ผลงานและความภาคภูมิใจ

19 ก.พ. 2566

ทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

18 ก.พ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ siam robot progamming tounamenr ระดับชาติ ครั้งที่ 2

10 ก.พ. 2566

นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพคว้ารางวัลจากการแข่งขัน 29 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

9 ก.พ. 2566

ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 19 ราย

27 ม.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับลูกฟ้า-ขาว ดอกปีบ ช่อที่ 117 TCAS 1 รอบ Portfolio

26 ม.ค. 2566

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ได้รับ "รางวัลระดับเหรียญเงิน" ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023)...

เผยแพร่เอกสาร/สื่อการสอนของครู

วันที่ 1 ม.ค. 2563 :: ครูจรรยาพร ชัยวงค์
สื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีแบบมีเดีย E-book
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
12177
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้
1900
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
363817

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.