loading

FACEBOOK FANPAGE / เว็บไซต์ภายใน

กิจกรรมของโรงเรียน

 
วันที่ 12 ก.พ. 2566

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธี ส่งสการตานคาบ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

 
วันที่ 11 ก.พ. 2566

กิจกรรมการฝึกอบรมค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ณ...

 
วันที่ 7 ก.พ. 2566

โครงการพิเศษ งานนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS จัดกิจกรรมแนะแนวการใช้ชีวิตและศึกษาต่อในต่างประเทศ

 
วันที่ 3 ก.พ. 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ณ โรงเรียนสา และ มทร.น่าน จำนวน 9 รายการ

 
วันที่ 31 ม.ค. 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมค่าย Gisday...

 
วันที่ 31 ม.ค. 2566

กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 
วันที่ 30 ม.ค. 2566

กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนในเครือข่ายให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาทิ...

 
วันที่ 28 ม.ค. 2566

กิจกรรมการจัดอบรมการเรียนรู้บูรณาการนอกสถานที่ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน...

ผลงานและความภาคภูมิใจ

19 ก.พ. 2566

ทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

18 ก.พ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ siam robot progamming tounamenr ระดับชาติ ครั้งที่ 2

10 ก.พ. 2566

นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพคว้ารางวัลจากการแข่งขัน 29 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

9 ก.พ. 2566

ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 19 ราย

27 ม.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับลูกฟ้า-ขาว ดอกปีบ ช่อที่ 117 TCAS 1 รอบ Portfolio

26 ม.ค. 2566

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ได้รับ "รางวัลระดับเหรียญเงิน" ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023)...

เผยแพร่เอกสาร/สื่อการสอนของครู

วันที่ 1 ม.ค. 2563 :: ครูจรรยาพร ชัยวงค์
สื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีแบบมีเดีย E-book
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3862
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้
44748
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
116935

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.