loading

FACEBOOK FANPAGE / เว็บไซต์ภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

 
วันที่ 18 ก.พ. 2567

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ GPG สร้างสังคมไร้ควัน (Smoke FREE Future)

 
วันที่ 18 ก.พ. 2567

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน...

 
วันที่ 17 ก.พ. 2567

ร่วมกิจกรรมในเทศกาล Youth Festival

 
วันที่ 17 ก.พ. 2567

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเสมือนจริง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ ม.1/13 ม.2/13 ม.3/13 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

 
วันที่ 16 ก.พ. 2567

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2567

 
วันที่ 16 ก.พ. 2567

กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ คณะเทคนิคการแพทย์...

 
วันที่ 14 ก.พ. 2567

กิจกรรมผ้าป่าแห่งความรัก

 
วันที่ 14 ก.พ. 2567

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา(พสน.) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ดำเนินงานออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังเหตุ

ผลงานความภาคภูมิใจของนักเรียน

21 ก.พ. 2567
  • นางสาวนภัสวรรณ เกษธรรม นักเรียนโครงการ English Program ชั้นม.3/10 นักกีฬาทีมชาติของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย กีฬาโปโลน้ำหญิง

  • รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขัน Waterpolo event in BIMSTEC Aquatic Championships 2024
  • > ณ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย
21 ก.พ. 2567
  • นายปีฉลอง ทองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • > โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 15 “วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินวัฒนธรรม”
21 ก.พ. 2567
  • นายรุ่งธนะวัฒน์ วงษ์น้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาทและของที่ระลึก การแข่งขัน Kanji Master
  • > งาน ICHIBAN OPEN HOUSE 2024 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

เผยแพร่เอกสาร/สื่อการสอนของครู

วันที่ 1 ม.ค. 2563 :: ครูจรรยาพร ชัยวงค์
สื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีแบบมีเดีย E-book
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
27281
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้
73713
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
677586

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.