loading

FACEBOOK FANPAGE / เว็บไซต์ภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

 
วันที่ 21 พ.ย. 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 505 คน เข้าร่วมกิจกรรม ''ประเพณีเทศน์มหาเวสสันดรชาดก มรดกชาติ''

 
วันที่ 21 พ.ย. 2566

คณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

 
วันที่ 19 พ.ย. 2566

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

 
วันที่ 18 พ.ย. 2566

กิจกรรมค่ายอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

 
วันที่ 18 พ.ย. 2566

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 620 คน เข้าร่วมการแข่งขัน“การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นานาชาติ ประจำปี 2566 (International Math Challenge 2023)” ในวันเสาร์...

 
วันที่ 15 พ.ย. 2566

ระดับชั้น ม.4/14 เข้าร่วม “กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน...

 
วันที่ 15 พ.ย. 2566

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ระดับชั้น ม.4/14 เข้าร่วม “กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4...

 
วันที่ 15 พ.ย. 2566

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ระดับชั้น ม.4/14 เข้าร่วม “กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4...

ผลงานและความภาคภูมิใจ

19 ก.พ. 2566

ทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

18 ก.พ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ siam robot progamming tounamenr ระดับชาติ ครั้งที่ 2

10 ก.พ. 2566

นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพคว้ารางวัลจากการแข่งขัน 29 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

9 ก.พ. 2566

ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 19 ราย

27 ม.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับลูกฟ้า-ขาว ดอกปีบ ช่อที่ 117 TCAS 1 รอบ Portfolio

26 ม.ค. 2566

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ได้รับ "รางวัลระดับเหรียญเงิน" ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023)...

เผยแพร่เอกสาร/สื่อการสอนของครู

วันที่ 1 ม.ค. 2563 :: ครูจรรยาพร ชัยวงค์
สื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีแบบมีเดีย E-book
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
13158
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้
27378
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
500610

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.