loading

ผลงานของครู

ได้รับคัดเลือกเป็น"คนดีวิถีพุทธ" เนื่องในวันวิสาขบูชา​รำลึก​ ภายใต้โครงการ​ "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา"ประจำ 2567
วันที่ 21 พ.ค. 2567
  • นางสาวนภลัย​ เกลื่อนกระโทก​ รองผู้อำนวยการ​สถานศึกษา​ และนางฉัตรสุมณ ทัศนา ข้าราชการครู​ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
  • ได้รับคัดเลือกเป็น"คนดีวิถีพุทธ" เนื่องในวันวิสาขบูชา​รำลึก​ ภายใต้โครงการ​ "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา"ประจำ 2567
  • จากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่​ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่​สมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่​ และสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.