loading

ผลงานของครู

ได้รับการคัดเลือก โครงการทุนฝึกอบรมครูสอนภาษาฝรั่งเศส (ระดับ DALF C1) เพื่อพัฒนาความรู้สู่มาตรฐานยุโรป ประจำปี 2567 ณ แคว้นนอร์มังดี (Normandie) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
  • นายณัฐพงษ์ ไสยรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2
  • ได้รับการคัดเลือก โครงการทุนฝึกอบรมครูสอนภาษาฝรั่งเศส (ระดับ DALF C1) เพื่อพัฒนาความรู้สู่มาตรฐานยุโรป ประจำปี 2567 ณ แคว้นนอร์มังดี (Normandie) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.