loading

ผลงานความภาคภูมิใจของนักเรียน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันที่ 22 พ.ค. 2567
  • นางสาวนิชา ปานอ่อง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • ในมหกรรมการแข่งขันด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร Doi Suthep
  • นางสุคนธ์ เกษมกุลทรัพย์
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.