loading

ผลงานความภาคภูมิใจของนักเรียน

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด Hackathon โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-18 ปี
วันที่ 22 พ.ค. 2567
  • นางสาวพรหมพร ใจหาญ นางสาวอรไพลิน คำปิละ และ นายวรวัฒน์ วงศ์สิบแปดบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด Hackathon โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-18 ปี
  • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในมหกรรมการแข่งขันด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร Doi Suthep
  • 1. นางสาววาสนา คำเทพ 2. นางสาวอรวรรณ มหายศ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.