พิธีทำบุญและพิธีสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยวงษ์
25 มีนาคม 2561 : วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบรอบ 112 ปี
ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ดอกปีบช่อที่ 112 รุ่น "ฌาวิณ"
ออกกำลังส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมออกกำลังส่งเสริมสุขภาพ (เต้นคุ้กกี้เสี่ยงทาย)
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เพื่อคงภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพภาพระดับเพชร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ณ บริเวณหน้าเสาธง
กิจกรรมวันอำลาสถาบัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 "ดอกปีบ ช่อที่ 112 รุ่น ฌอน"
ผ้าป่าแห่งความรัก 2561
ทอดถวาย ณ วิหารพระเจ้าแค่งคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี รุ่นใหญ่
ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ม.2
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ม.2 ปีการศึกษา 2561
Open House 2018
เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการบำเพ็ญประโยชน์
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนสาขาอีก 5 โรงเรียน
วันพระราชทานนามโรงเรียน 2561
พิธีถวายพวงมาลัย / พวงมาลา
วันพระราชทานนามโรงเรียน 2561
รำบวงสรวง

แบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

       
ม.2  ม.2 EP     
ม.3 ม.3 EP     ด้านหลังกรุงไทย
       
ม.5 ม.5 ภาษา
ม.5 วิทย์พิเศษ ม.5 วิทย์พิเศษทุน
ม.6  ม.6 ภาษา ม.6 วิทย์พิเศษ ม.6 วิทย์พิเศษทุน

 foots123

23-04-2561-kijakarni

12-04-2561-0000

afs-on-web

11-04-2561

23-03-2561-tor

21-03-2561-tor

656

 pakad081058

 

  • มุมสำหรับนักเรียน
  • มุมสำหรับครู

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ