ตราประจำโรงเรียน

    FACEBOOK FANPAGE / เว็บไซต์ภายใน   เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงบประมาณ

   เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนของครู

  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
14 ตุลาคม 2564 : พิธีต้อนรับ นางญาณิศา คำภิระ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี 

19 ตุลาคม 2564 : การมอบทุนการศึกษา "ทุนเรียนดี" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 24 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 

1 -2 พฤศจิกายน 2564 : หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์ เข็มที่ 2) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน 2,680 คน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
11 ตุลาคม 2564 : หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน 2,680 คน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้แก่เด็กนักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 อย่างปลอดภัย

30 กันยายน 2564 : : พิธีมุทิตา "กษิณาลัย ร้อยดวงใจ สานสายใยผูกพัน" เพื่อเชิดชูเกียรติ "เพชรน้ำงามแห่งวัฒโนทัย"  แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  จำนวน 7  ท่าน

19 กันยายน 2564 : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ขี้นผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องส่งสัญญาณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  
14 มิถุนายน 2564 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

21 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

6 กันยายน 2564 : นักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน ในการประชุมวิชาการ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 (SMTE 13 Academic Conference) ผ่านระบบออนไลน์
23 พฤษภาคม 2564 : การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งในการสอบคราวนี้ทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 2019 อย่างเข้ม

25 พฤษภาคม  2564 : การรับรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (มอบตัว) และจำหน่ายเครื่องแต่งกายต่าง ๆ พร้อมแจกหนังสือ อุปกรณ์การเรียน  ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโลนา 2019 อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

8 เมษายน 2564 : นายแพทย์ไอรดา สิทธิ เจ้าของ Dr.Emmy Clinic ศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ดอกปีบข่อที่ ๑๐๓ เป็นวิทยากรบรรยาย "เรียนอย่างไรให้ไปถึงฝัน" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
25 มีนาคม 2564 : พิธีกราบทูลลาพระศรีสวรินทิรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่น "ภพนิพิฏฐ์" ดอกปีบช่อที่ ๑๑๕ (หนึ่งร้อยสิบห้า)

25 มีนาคม 2564 : พิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

22 พฤษภาคม 2564 : การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งในการสอบคราวนี้ทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 2019 อย่างเข้ม 

25 มีนาคม 2564 : พิธีเปิดป้ายเวที "ร่มฟ้าวัฒโนทัย" - หอกลอง "จารุจินดา" - หอระฆัง "นาคราช" ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของโรงเรียน นั่นคือ “โรงเรียนวิถีพุทธ อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยงบประมาณจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลบุญบริจาคเงิน สมทบทุนในการก่อสร้าง

25 มีนาคม 2564 : พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงอาหาร แบบ 101 ล/27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โดยทางโรงเรียนได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเจิมแผ่นศิลาฤกษ์และวางศิลาฤกษ์ ตามลำดับ

25 มีนาคม 2564 : พิธีทำบุญและพิธีสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบรอบ 115 ปี (25 มีนาคม 2449 -25 มีนาคม 2564) และพิธีทำบุญอาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (อาคารวัฒนา) อาคารศรีสวรินทิรา ที่ทำการปรับปรุงทาสีอาคารใหม่

12 มี.ค. 2564 พิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ดอกปีบช่อที่ 115 "เภเรกริน" ในโอกาสที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในระบบ TCAS รอบที่ 1 จำนวน 286 ที่นั่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

6 มี.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) กับกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ “FUN MATH”

23 ก.พ. 2564 กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ห้องเรียน MMSP) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาฝรั่งเศส

19 ก.พ. 2564 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมกับโรงเรียนมัธยม SMP 1 Kudus เมือง Jawa ประเทศอินโดนีเซีย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัตนธรรมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ด้วย Zoom Application เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนชาวต่างชาติ

7 ม.ค. 2564 น้อมใจสดุดีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชนามโรงเรียน ปีที่ ๙๓ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี

21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

16 พ.ย. 2563โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

1 ต.ค.2563 : กิจกรรมแสดงความยินดีและมุทิตาจิต คุณครูผู้เข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

30 ก.ย. 2563 : กิจกรรมงานมุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

  ผลงานและความภาคภูมิใจ


25 พ.ย. 2563 : สรุปรางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครสวรรค์
1.รางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO Town Watch ผู้เข้าแข่งขัน  เด็กหญิงธนัชพร กอบแก้ว ม.1/9   และเด็กหญิงกฤษฎิ์ณิสา อาทิตย์ธรรม ม.1/8
2. รางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลชนะเลิศ รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO Town Watch ผู้เข้าแข่งขัน นายธรรมนูญ อ้ายคำแดง ม.6/1  และ นางสาวพันวรรษา เสาร์เจริญ ม.6/1
3. รางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO Town Watch ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวณัชชา คำปวง ม.4/12  และ นางสาวอิสสราพร กะการดี ม.4/12
4. รางวัลเหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO Mission Challenge ผู้เข้าแข่งขัน  นายสตางค์ บุตรสัย ม.6/11 และ นายไพศาล กันทะคำ ม.5/5
5. รางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลชนะเลิศ รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6 Robot Rescue Pro Competition ผู้เข้าแข่งขัน นายเอกอนันต์ กันทะจันทร์ ม.4/11
6. รางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลชนะเลิศ รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6 Robot Shopping Street ผู้เข้าแข่งขัน นายเอกอนันต์ กันทะจันทร์ ม.4/11 และ นายอัดคเดช สีน้ำเงิน ม.6/5
7. รางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6 Robot Farming ผู้เข้าแข่งขัน นายอัดคเดช สีน้ำเงิน ม.6/5
8. รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ3 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO Mission Challenge ผู้เข้าแข่งขัน  เด็กชายดนุเดช แสงศาสตรา ม.2/12  และ เด็กชายจักรราศี ทองเหลือง ม.2/5
9. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ4 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO Logistic Challenge ผู้เข้าแข่งขัน นายธรรมนูญ อ้ายคำแดง ม.6/1 และ นางสาวพันวรรษา เสาร์เจริญ ม.6/1
10. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ6 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO Logistic Challenge ผู้เข้าแข่งขัน นายชโยโดม ใจสดใส ม.4/11 และ นายภูรินนท์ เฟยธิก๋า ม.5/1

ครูผู้ฝึกสอน
- ครูชวัลลักษณ์ ซื่อสัตย์  - ครูสุทธิพร สุทธิ - ครูณรงค์ชัย วรรณมณี


23 ก.ย. 2563 : นายพิชชากร โชติสุภาพล (อิคคิว) ม.6/3 ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรม 2562
ได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563


23 ก.ย. 2563 : รางวัลชมเชย การประกวดโครงการจิตอาสา แบ่งสรรปันสุข อบจ.เชียงใหม่ “CM Youth smart Idea 2020”

นายไตรภูมิ สาวิชชโก ม.6/5
น.ส.ปิยนันท์ รอดขำ ม.6/3
น.ส.ธมกร วงค์วิชัย ม.6/3
น.ส.ธนกร วงค์วิชัย ม.6/3
น.ส.วันดี เเสงดี ม.6/6


29 ส.ค.2563 : รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563


5 ก.พ. 2563 : ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกระดับเขตพื้นที่ รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลเหรียญทองแดง


16 - 23 ธ.ค. 2562  : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย


23 -27 พ.ย. 2562 : นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระหว่างประเทศอาเซียน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี


3 พ.ย. 2562 : นายปรมัคค์ อุบลศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานกิจกรรมประจำปี จัดโดยสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ


30 ส.ค. 2562 : รางวัล ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Wattano Savers Club เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ The 12th Northern Region EP/MEP Open House 2019 ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่


8 - 9 ส.ค. 2562 : รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะเต็ม (STEM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมตอนปลาย งาน Thailand STEM Festival 2019 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูบุศรา ปาระมี และครูปัทมาภรณ์ แดงดง


4 ส.ค. 2562 : รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส กิจกรรม “เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ Journée portes ouvertes ครั้งที่ 4 Allez vers le vert “คืนพื้นทีสีเขียว” วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


21 - 23 ส.ค. 2562 : รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน และรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน โต้วาทีสาระภาษาอังกฤษ รอบภูมิภาค ภาคเหนือ (ระดับชาติ) National OBEC English Debate Competition under the Theme of “Thailand 4.0 and Globalization” ณ โรงแรมลำปางเวียนทอง จังหวัดลำปาง


21-23 ก.ค. 2562 :  นายชยุตม์ อ้นกรูด ครูที่ปรึกษา ครูน้ำทิพย์ มีมาก และครูประชา สารสมลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการศึกษาแบบรูปของสัมประสิทธิ์ตรีนามเพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสัมประสิทธิ์ตรีนามในงานการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง


20 ก.ค. 2562. นายแทนรัก จิรณรงค์ชัย และ น.ส.ศิริญลักษณ์ กันธุระ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม


1-3 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงนิลวดี นิลกำแหง ได้รับถ้วยเกียรติยศรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขันหมากรุกสากลระดับเยาวชนระดับภาคเหนือ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิง “Northern Youth Standard Chess Championship Tournament 2019”


13 1พ.ค.2562 :  รางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางพระพุทธศาสนา “MBU challenge # 4 ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มณฑลพิธีศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร18 - 25 เม.ย. 2562 : นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (International Conference of Young Scientists : ICYS 2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และคว้ารางวัล "เหรียญเงิน" จากการนำเสนอโครงงานแบบ Oral presentation ในสาขา Environment Science 


8 - 10 ก.พ. 2562 : เด็กหญิงกมลรัตน์ จะหละ ม.3/1
และเด็กชายภีมเดช เดิมประพันธุ์ ม.3/6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และเกียรติบัตร ในการคัดเลือกเด็กและเยาวชนศรีนครเชียงใหม่ดีเด่นประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ด้านมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่


8 - 10 ก.พ. 2562 : นางสาวจารวี หวังวนพัฒน์ ม.5/1 และนายณัฐชนนท์ ธรรมศรี ม.5/7  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และเกียรติบัตร การคัดเลือกเด็กและเยาวชนศรีนครเชียงใหม่ดีเด่นประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ด้านมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ก.พ. 2562 : นางสาวศุภาวรรณ สิสุทธ์คงกมล นางสาวเสาวนีย์ บุญทา และนางสาวนูรซาบีนา อุปมนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันโต้วาทีทางรัฐศาสตร์ ในกิจกรรมรัฐศาสร์วิชาการ ครั้งที่ 19  ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


20 – 24 ธ.ค. 2561 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 (ระดับชาติ)


14 พ.ย. 2561  : .นายกายสิทธิ์ กนกศิลป์  และ.นายพัสกร ดวงติ๊บ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขัน ARCGIS (GISday 2018) จัดโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภาคเหนือ) 


6-13  พ.ย. 2561 : นายแทนรัก จิรณรงค์ชัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ได้รับการคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นตัวแทนของนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการ Jenesys


12 - 14 ต.ค. 2561 : นางสาวนิพัทธา กาพย์ตุ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 10,000 บาท ภายใต้โครงการหัวข้อ “การดัดแปลงโครงสร้างถ่านชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงจุลินทรีย์ในการกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินกลุ่ม Microcystis spp. เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน”


วันที่ 23 สิงหาคม 2561 : นางสาวสริตา จันทร์พระยา นางสาวนงนภัส ว่องสุวรรณ และนางสาวดิศรารัตน์ สุขอยู่ แข่งขันการออกแบบ INFOGRAPHIC ในหัวข้อ Influences of Digitalization ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่