กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 พฤษภาคม 2561 : กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีมอบลูกให้กับโรงเรียน ฐานกิจกรรมต่าง ๆ พิธีถวายตัวเป็นลูกพระศรีฯ และพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
7 พฤษภาคม 2561 : กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิธีมอบลูกให้กับโรงเรียน ฐานกิจกรรมต่าง ๆ พิธีถวายตัวเป็นลูกพระศรีฯ และพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา

29-01-2562-tor

 2

pretcas

new62

smart

pragadep

update

แบบชำระค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 ม.1  ม.1 EP  ม.1 EP ทุน  ด้านหลัง ธ.กรุงไทย
 ม.2   ม.2 EP  ม.2 EP ทุน  
 ม.3   ม.3 EP  ม.3 EP ทุน  
 ม.4 โควตา  ม.4 วิทย์  ม.4 ภาษาโควตา  ม.4 วิทย์ ทุน
 ม.5  ม.5 วิทย์  ม.5 ภาษา  ม.5 วิทย์ ทุน
 ม.6  ม.6 วิทย์  ม.6 ภาษา  ม.6 วิทย์ ทุน

foods150262

123456

  • มุมสำหรับนักเรียน
  • มุมสำหรับครู

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ