• มุมสำหรับนักเรียน
 • มุมสำหรับครู
 • ผลงานนักเรียน
 • ปฏิทินกิจกรรม

work student 

014
015 099
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านเข้ารอบเจียรไนเพชร           >>ดูทั้งหมด รองชนะเลิศอันดับ 3 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                  >>ดูทั้งหมด
 ชนะเลิศแต่งกลอน ตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน                              >>ดูทั้งหมด
010 011
รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีนระหว่างโรงเรียนเครือข่าย                                         >>ดูทั้งหมด  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน งานวันวิชาการ                              >>ดูทั้งหมด รางวัลชนะเลิศนักเรียนแกนนำ อย.น้อย จัดบอร์ดนิทรรศการในงานวันเอดส์โลก      >>ดูทั้งหมด
012 013 016
 รางวัลการประกวดฟ้อนเล็บงานผลไม้ไทยผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก                                >>ดูทั้งหมด รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนต์หนังสั้นดีเด่น                                                        >>ดูทั้งหมด    รางวัลการแข่งขันโครงการ Microsoft Office Specialist Olympic              >>ดูทั้งหมด

cal

26-2 ตุลาคม 2556
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
     7 ตุลาคม 2556 ครูประจำวิชา ส่งแฟลชไดร้ว์ และสรุปผลการเรียน
     8 ตุลาคม 2556 โรงเรียนส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ให้ สพม.34
     9 ตุลาคม 2556 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผล
(ประกาศ 0 ร มส มผ และคุณลักษณะ)
10-11 ตุลาคม 2556 สอบแก้ตัวครึ้งที่ 1 นักเรียนทุกระดับชั้น
ตามตารางสอบแก้ตัว
12-27 ตุลาคม 2556 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
21-31 ตุลาคม 2556 นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม
และลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ในเว็บไซต์ www.wattano.ac.th
    28 ตุลาคม 2556 9.00 น. ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
13.00 น. ประชุมครูที่ปรึกษา ตามระดับชั้น
15.00 น. ประชุมครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
    29 ตุลาคม 2556 นักเรียนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556 ทุกระดับชั้น
กลุ่มสาระฯส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่งานทะเบียนวัดผล
     4 พฤศจิกายน 2556 นักเรียน ม.6 เริ่มทบทวนความรู้ก่อนสอบโควตา มช.
  4-8 พฤศจิกายน 2556 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 นักเรียนทุกระดับชั้น ตามตารางสอบแก้ตัว
   17 พฤศจิกายน 2556 8.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4,5,6
และรับผลเรียน (ปพ.6)
13.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1,2,3
และรับผลการเรียน (ปพ.6)
   11 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มสาระฯ ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ที่งานทะเบียนวัดผล

 

25-27 ธ.ค.55

 • ข่าวการศึกษา
 • Admission
 • คลังข้อสอบ
 • แนะนำคณะ
 • เรียนต่อ
มีข้อผิดพลาด
 • Error loading feed data
 • Error loading feed data
 • Error loading feed data
 • Error loading feed data
 • Error loading feed data

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

แผนที่โรงเรียน