กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 พฤษภาคม 2562 : กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีมอบลูกให้กับโรงเรียน ฐานกิจกรรมต่าง ๆ พิธีถวายตัวเป็นลูกพระศรีฯ และพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
7 พฤษภาคม 2562 : กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิธีมอบลูกให้กับโรงเรียน ฐานกิจกรรมต่าง ๆ พิธีถวายตัวเป็นลูกพระศรีฯ และพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา

kanit

66284105 2274339422819910 3917698979332096000 n

28-06-2562-afs

 20-06-2562-pakard001

01010101

afs001

 13-05-25622545

1to2

10-04-2562-service

เอกสารทางการเงิน มอบตัว ม.1
เอกสารทางการเงิน มอบตัว ม.4 แผนการเรียนวิทย์ฯ - คณิตฯ, ทัศนศิลป์
เอกสารทางการเงิน มอบตัว ม.4 แผนภาษา

 

แบบชำระค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 ม.1  ม.1 EP  ม.1 EP ทุน  ด้านหลัง ธ.กรุงไทย
 ม.2   ม.2 EP  ม.2 EP ทุน  
 ม.3   ม.3 EP  ม.3 EP ทุน  เอกสารแนบ
 ม.4 ปกติ (วิทย์คณิต)  ม.4 ปกติ (ศิลป์)
 ม.4 ปกติ (ดนตรี)  ม.4 ปกติ (ศิลป์คำนวณ)
 
 ม.4 วิทย์พิเศษ
 ม.4 ภาษา  
 ม.5 ปกคิ (วิทย์คณิต)  ม.5 ปกคิ (ศิลป์)  ม.5 ปกคิ (ดนตรี)  ม.5 ปกคิ (ศิลป์คำนวณ)
 
 ม.5 วิทย์พิเศษ  ม.5 ภาษา  ม.5 วิทย์พิเศษทุน
 ม.6 ปกติ (วิทย์คณิต)  ม.6 ปกติ (ศิลป์) ม.6 ปกติ (ดนตรี) ม.6 ปกติ (ศิลป์คำนวณ)
 
 ม.6 วิทย์พิเศษ  ม.6 ภาษา  ม.6 วิทย์พิเศษทุน

 

  • มุมสำหรับนักเรียน
  • มุมสำหรับครู

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ