กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 พฤษภาคม 2561 : กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีมอบลูกให้กับโรงเรียน ฐานกิจกรรมต่าง ๆ พิธีถวายตัวเป็นลูกพระศรีฯ และพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
7 พฤษภาคม 2561 : กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิธีมอบลูกให้กับโรงเรียน ฐานกิจกรรมต่าง ๆ พิธีถวายตัวเป็นลูกพระศรีฯ และพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา
พิธีทำบุญและพิธีสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยวงษ์
25 มีนาคม 2561 : วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบรอบ 112 ปี
ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ดอกปีบช่อที่ 112 รุ่น "ฌาวิณ"

แบบชำระค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 ม.1  ม.1 EP  ม.1 EP ทุน  ด้านหลัง ธ.กรุงไทย
 ม.2   ม.2 EP  ม.2 EP ทุน  
 ม.3   ม.3 EP  ม.3 EP ทุน  
 ม.4  ม.4 วิทย์  ม.4 ภาษา  ม.4 วิทย์ ทุน
 ม.5  ม.5 วิทย์  ม.5 ภาษา  ม.5 วิทย์ ทุน
 ม.6  ม.6 วิทย์  ม.6 ภาษา  ม.6 วิทย์ ทุน
  • มุมสำหรับนักเรียน
  • มุมสำหรับครู

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ