ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ดอกปีบช่อที่ 112 รุ่น "ฌาวิณ"
ออกกำลังส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมออกกำลังส่งเสริมสุขภาพ (เต้นคุ้กกี้เสี่ยงทาย)
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เพื่อคงภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพภาพระดับเพชร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ณ บริเวณหน้าเสาธง
กิจกรรมวันอำลาสถาบัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 "ดอกปีบ ช่อที่ 112 รุ่น ฌอน"
ผ้าป่าแห่งความรัก 2561
ทอดถวาย ณ วิหารพระเจ้าแค่งคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี รุ่นใหญ่
ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ม.2
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ม.2 ปีการศึกษา 2561
Open House 2018
เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการบำเพ็ญประโยชน์
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนสาขาอีก 5 โรงเรียน
วันพระราชทานนามโรงเรียน 2561
พิธีถวายพวงมาลัย / พวงมาลา
วันพระราชทานนามโรงเรียน 2561
รำบวงสรวง

 

09-03-2561-vinai

00100

ep61

61

 pakad081058

 

  • มุมสำหรับนักเรียน
  • มุมสำหรับครู

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ