กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 พฤษภาคม 2561 : กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีมอบลูกให้กับโรงเรียน ฐานกิจกรรมต่าง ๆ พิธีถวายตัวเป็นลูกพระศรีฯ และพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
7 พฤษภาคม 2561 : กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิธีมอบลูกให้กับโรงเรียน ฐานกิจกรรมต่าง ๆ พิธีถวายตัวเป็นลูกพระศรีฯ และพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา

29-01-2562-tor

 2

pretcas

new62

foods150262

123456

 

แบบชำระค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 ม.1  ม.1 EP  ม.1 EP ทุน  ด้านหลัง ธ.กรุงไทย
 ม.2   ม.2 EP  ม.2 EP ทุน  
 ม.3   ม.3 EP  ม.3 EP ทุน  
 ม.4  ม.4 วิทย์  ม.4 ภาษา  ม.4 วิทย์ ทุน
 ม.5  ม.5 วิทย์  ม.5 ภาษา  ม.5 วิทย์ ทุน
 ม.6  ม.6 วิทย์  ม.6 ภาษา  ม.6 วิทย์ ทุน
  • มุมสำหรับนักเรียน
  • มุมสำหรับครู

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ