กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 พฤษภาคม 2561 : กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีมอบลูกให้กับโรงเรียน ฐานกิจกรรมต่าง ๆ พิธีถวายตัวเป็นลูกพระศรีฯ และพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
7 พฤษภาคม 2561 : กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิธีมอบลูกให้กับโรงเรียน ฐานกิจกรรมต่าง ๆ พิธีถวายตัวเป็นลูกพระศรีฯ และพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา
พิธีทำบุญและพิธีสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยวงษ์
25 มีนาคม 2561 : วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบรอบ 112 ปี
ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ดอกปีบช่อที่ 112 รุ่น "ฌาวิณ"

แบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

       
ม.2  ม.2 EP     
ม.3 ม.3 EP     ด้านหลังกรุงไทย
       
ม.5 ม.5 ภาษา
ม.5 วิทย์พิเศษ ม.5 วิทย์พิเศษทุน
ม.6  ม.6 ภาษา ม.6 วิทย์พิเศษ ม.6 วิทย์พิเศษทุน

labboy

04-09-2561-labboy

กำหนดการณ์ค่ายโอลิมปิกชีววิทยา ค่าย 1  ศูนย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ปี 2561

- กำหนดการณ์ค่ายปี61
- การปฏิบัติตนค่ายโอ61

 000022

55555

update

18-06-2561

update

13-06-2561

 update

23-03-2561-tor

21-03-2561-tor

 

 pakad081058

 

  • มุมสำหรับนักเรียน
  • มุมสำหรับครู

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ