ผู้ตรวจสอบ น.ส.ปรัชญาพร บัวลอย

การเวก
ชื่อวิทยาศาสตร์ / ชื่อวงศ์ : Artabotrys Hexapetalus (L.F.)
Bhandari

ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะพิเศษของพืช : ดอกมีกลิ่นหอม
บริเวณที่พบ : อาคารอุตสาหกรรม

ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญกิ่งก้านค่อนข้างเรียบ มีขนมาก เฉพาะที่ตาและยอดอ่อน ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันรูปรี หรือรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อ 1 - 5 ดอก ก้านช่อดอกแบนและโค้งคล้ายขอ ออกตรงข้ามกับก้านใบ ดอกใหญ่อ่อนสีเขียว มีขนมาก แก่สีเหลือง มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงมี 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ขนาดเล็กสีเขียว ปลายกลีบกระดกขึ้น กลีบดอกรูปไข่หรือรี ยาวเรียงเป็น 2 ชั้น ๆ ละ 3 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก เกสรเพศเมียอยู่แยกกัน ผลรูปรีป้อมหรือรูปไข่กลับ ออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 20 ผล ผลแก่สีเหลือง เป็นไม้พื้นเมืองของประเทศอินเดีย และศรีลังกา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ออกดอกตลอดปี

ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งหรือเพาะเมล็ด


<< Previous 7-50100-001-032 Next >>