ฝ่ายบริหาร
สนับสนุนการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การงานอาชีพและเทคโนฯ
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 

นายกมล ตั้งตัว
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นายสุมิตร แสงอรุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลัดดาวัลย์ เทพวีระ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชลลดา วงวาท
ครูชำนาญการ
นางสาวศุภลักษณ์ เงาทอง
ครูอัตราจ้าง
Design by : Kanyaratt Somkate Contact us : wattanothai@secondary34.go.th
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 เบอร์โทร 053-277151 แฟกซ์ 053-277452