หน้าหลักระบบโรงเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนผลงานกิจกรรม
 
 
 
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน
โครงสร้างบริหาร
ตราสัญลักษณ์
แผนที่โรงเรียน
อาคารสถานที่
 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสตรีของรัฐบาลแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
เปิดทำการสอนวันที่ 25 มีนาคม 2449 (ร.ศ.125)
โดยเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8
(ปกครองเชียงใหม่ พ.ศ. 2444-2452) เป็นผู้อุปการะ
ได้ให้ขุนอุปกรณ์ศิลปศาสตร์
ข้าหลวงธรรมการมณฑลพายัพ
และนายพันตรีเจ้าไชยสงคราม กรมการเมืองเชียงใหม่
ติดต่อขอใช้คุ้มเจ้าเรือนคำ ถนนแม่ข่า เป็นที่ตั้งโรงเรียน
มีนางเชย เป็นครูใหญ่ วันแรกเปิดมีนักเรียน 70 คน
 
พ.ศ.2457 ย้ายไปตั้งบริเวณ เรือนพักธรรมการจังหวัด ข้างวัดดอกเอื้อง
ถือเป็นโรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่นั้นมา นางจำรัส หงสกุลเป็นครูใหญ่
 
พ.ศ. 2458 ย้ายไปอยู่แทนที่โรงเรียนชายที่
ข้างวัดดวงดี เปิดสอนวันที่ 1 พฤษภาคม 2459
ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ
“ยุพราชวิทยาลัย”รองอำมาตย์โทขุนอาจวิชาสรร
เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2461 ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่
ถนนพระปกเกล้า(ที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัจจุบัน)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2464 หลวงวิสณฑ์ดรุณการ
ธรรมการมณฑลพายัพ มีคำสั่งประกาศที่ 771
แยกโรงเรียนจากโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ
“ยุพราชวิทยา” ที่มีครูใหญ่คนเดียว
(รองอำมาตย์โทขุนอาจวิชาสรร)
ให้นางเพิ่ม วิสณฑ์ดรุณการ ทำการแทนครูใหญ่
 
พ.ศ. 2470 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงเปิดอาคารเรียน
 
พ.ศ. 2471 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์
สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพได้ขอพระราชทานชื่อ
โรงเรียนจากสมเด็จพระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า
(พระราชอิสริยยศปัจจุบัน คือ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) จากพระนามเดิม “ พระนางเจ้าสว่างวัฒนา” ว่า “โรงเรียนวัฒโนทัย” และได้เสด็จ พระราชดำเนินมาเปิดป้ายชื่อโรงเรียน
วันที่ 7 มกราคม 2471

ต่อมาได้เติมคำว่า “พายัพ” ท้ายนามโรงเรียน เพื่อรักษาประวัติว่า เคยเป็นโรงเรียนสตรี
ประจำมณฑลพายัพมาก่อนและเติมคำว่า “สตรี หัวนามโรงเรียน จึงมีชื่อทางการว่า
โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ”

วันที่ 6 สิงหาคม 2481 เริ่มสร้างตึกตัว โรงเรียนบริเวณที่อยู่ปัจจุบัน ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง (วัดสีเสียด และวัดป่าตาล)
สร้างเสร็จและประกอบพิธีเปิดโรงเรียน วันที่ 12 มกราคม 2482
โดยนายพันโทประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีสั่งราชการ กระทรวงธรรมการ
เป็นประธานเปิดโรงเรียน