:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ :: สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข ::
 

นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โครงสร้างแผนการเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
สนับสนุนการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ตารางสอนครู2/2555(ใหญ่)
        ตารางครูแก้ไข(16พย.55)
ตารางสอนครู 2/2555(เล็ก)
       ตารางครูแก้ไข(16พย.55)
ตารางเรียน 2/2555
       ตารางเรียน ม.1(16พย.55)
        ตารางเรียน ม.2(16พย.55)
        ตารางเรียน ม.3(16พย.55)
        ตารางเรียน ม.4(16พย.55)
        ตารางเรียน ม.5(16พย.55)
        ตารางเรียน ม.6(16พย.55)
ปฏิทินภาคเรียนที่ 2/2555
ลงทะเบียนเพิ่มเติม/ชุมนุม
โครงสร้างหลักสูตร 2555
สมุดบันทึกความดี
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
ก้าวสู่อาเซียน

แนวการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน

วิดีโอมารยาทไทย

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเข้าร่วมอบรม "ต้นทุนชีวิต การให้เพื่อสังคม"
ภายใต้โครงการ Miracle of life ในพระราชดำริ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ร่วมกับ กองหนึ่งใจเดียวกัน และกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้นำเสนอโครงการ
"สื่อสาร สื่อรัก" ผลปรากฎว่าได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในระดับประเทศ

3 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเรื่องความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 พฤศจิกายน 2555 08.30 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4,5,6 และรับผลการเรียน
13.00 น. ประชุมผู้ปกครองนัีกเรียนชั้น ม.1,2,3 และรับผลการเรียน
15-17 พฤศจิกายน 55 นักเรียนชั้น ม.5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เข้าค่ายฯ
19-20 พฤศจิกายน 55 นักเรียนชั้น ม.6 สอบ Pre-Quota ครั้งที่ 2
21-23 พฤศจิกายน 55 งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 62
26 พฤศจิกายน 55 ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด
3 ธันวาคม 2555 สอบธรรมสนามหลวง
5 ธันวาคม 2555 หยุดราชการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9-19 ธันวาคม 2555 กีฬาแห่งชาติระดับประเทศ (เชียงใหม่เกม)
อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฮันบัต ประเทศเกาหลีและผู้บริหารบริษัท KEC เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาเกาหลี
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.ต้น ณ หอประชุม 84 ปี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียนทุกระดับชั้น
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 English Minute
 เรียนภาษาอังกฤษกับ แอนดรูว์ บิกส์
 วันละนิด วิทย์เทคโน
 สารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
 English Breakfast
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
 อโรคาปาร์ตี้
เรื่องราวปัญหาสุขภาพใกล้ตัว
 Chris Delivery
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
 กบนอกกะลา
 สารคดีเบื้องหลังสิ่งต่างๆรอบตัว
 
ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะของ สกอ. เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ.
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET พจนานุกรมออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ
แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา(eduzones) สารานุกรมสำหรับเยาวชน
แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
ผลงานวิชาการเต็มเล่่ม  
เตรียมประเมินวิทยฐานะ  
วิชาการดอทคอม  
บ้านไทยกู๊ดวิว  

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการใช้งาน Internet Explorer เวอร์ชั่น 6
please set your computer screen resolution to 1024 x 768 pixels for good view this site


 
ตรวจสอบเวลามาเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ผลงานนักเรียน
สมาคมผู้ปกครอง
เครือข่ายผู้ปกครอง
เครือข่ายนักเรียน
ศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
ห้องสมุดโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
สวนพฤกษ์ศาสตร์ โรงเรียน
ชุมนุมเกษตรยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง
เว็บโรงเรียนในฝัน
โปรแกรมข้อสอบออนไลน์
 
Counters
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ 28 มิ.ย.2553
 
 
 
 

Designed by : Kanyaratt Somkate Contact us : wattanothai@secondary34.go.th หรือ wattanothai_cm34@hotmail.com
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 เบอร์โทร 053-277151 แฟกซ์ 053-277452