พิมพ์

คณิตศาสตร์

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 

 IMGP4456

นางสาวน้ำทิพย์  มีมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

 taweechai

นายทวีชัย ปฤกษากร
ครูชำนาญการพิเศษ

 arirak resize

นางอารีลักษณ์  แข็งราช
ครูชำนาญการพิเศษ

sopa 

นางโสภา ชมชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

IMGP4988 

นายจาตุรงค์ ป้องภาษิต
ครูชำนาญการพิเศษ

sreeporn 

 นางศรีภรณ์  ณะวงศ์ษา
ครูชำนาญการพิเศษ

ariyaporn 

นางอาริยาภรณ์  จำลอง
ครูชำนาญการพิเศษ

 IMGP4097 resize

 นางสุธินี  น้อยมะเริง
ครูชำนาญการพิเศษ

patcharin 

นางพัชรินทร์  แสนแปง
ครูชำนาญการพิเศษ

 supod

นายสุพจน์  สุขแยง
ครูชำนาญการพิเศษ

napaval resize 

นางสาวนภาวัลย์  ประวัง
ครูชำนาญการพิเศษ

bupid 

นายบพิธ  กิจมี
ครูชำนาญการพิเศษ

 sirada

นางสิรดา สารสมลักษณ์
ครูชำนาญการ

 sarayut

นายสรายุทธ  เริญกาศ
ครูชำนาญการ

phasa 

นายประชา  สารสมลักษณ์
ครูชำนาญการ

 watsarapong

นายวัชรพงษ์  กามี
ครูชำนาญการ

IMGP5069 

นายนรินทร์  คำปัน
ครูชำนาญการ

logo

นางสาววรรณทะญา  เนืองวงศ์
ครูผู้ช่วย