พิมพ์

ลูกจ้างชั่วคราว

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

patcharaporn2 pimnipa2 Chotika2 achariya2 KAI EP
นางสาวพัชราพร กันธวงค์
จนท.กลุ่มอำนวยการ
นางพิมนภา  มีศิริ
จนท.กลุ่มอำนวยการ
นางโชติกา ครองยุติ
จนท.การเงิน
 นางสาวอัจฉริยา  เพ็งสว่าง 
จนท.การเงิน
       นายทศพล    ตุ่นคำ      
จนท.ธุรการ EP.
 wilawan sisanupong   logo  logo  logo
 นางสาววิลาวรรณ  ชัยมงคล
จนท.งานพยาบาล
 นายชิษณุพงษ์  ดิลกวงศ์วัฒนัน
จนท.แล็บบอย
 นางสาวนิชาภา  เบี้ยวบรรจง
จนท.งานบริการ
นางสาวกนกพร   ขอดคำ
จนท.งานพัสดุ
นายณัฐวัฒน์  น้อยมอย
จนท.งานห้องสมุด
 logo  
logo

     

      logo

 นางสาวณัฐภรณ์  ณ เชียงใหม่
จนท.งานพัสดุ
 นายณัฐวุฒิ    คำมา
จนท.ช่างไฟฟ้า
 นาย   -     -
จนท.งานโสตฯ

พนักงานบริการ

 

nuttapon nittaya2 sutuch2 noppadol2 pipattpong
นายณัฐพล  เพชรรัตน์
จนท.งานอัดสำเนา
นางนิตยา  กลยุทธณรงค์
จนท.งานพัสดุ
นายสุทัศน์  คำทิพย์
พนักงานขับรถ
นายนพดล  ต๊ะสุริโย
พนักงานขับรถ
นายพิพัฒพงศ์  ธรรมจักร
พนักงานขับรถ
 papan2  jatuporn2 pubpa2   bourong  tuchsaneeee
 นายประพันธ์  ตันจะริรักษ์
คนสวน
นางจตุพร  บุญยืน
แม่บ้าน อาคาร๑๐๐ ปี 
 นางบุปผา  กันทะวา
จนท.งานห้องน้ำ
นางบัวโรย  มหาสิงห์
จนท.คูปองโรงอาหาร 
 นางทัศนีย์  พงษ์ทอง
จนท.ความสะอาดโรงอาหาร
 wanvisa2 logo   wicha planeta   chayaporn
นางสาววันวิสาข์  เต๋จ๊ะ
พนักงานล้างภาชนะ
นายฉุ่งซุง  แซ่หลี่
จนท.อำนวยการ+พนักงานน้ำดื่ม
นายวิชา  จุ่มแก้ว
นักการดูแลอาคาร ศรีสวรินทิรา
นางเพลินตา  ไชยาวุฒิ
แม่บ้านอำนวยการ
นายชัยพร  อมูล
จนท.จำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียน
 kasinee wanwisa  paporn  marree  panupong
นางสาวเกศนีย์  จุฑาเทพ
จนท.ดอกบีปมินิมาร์ท
นางสาววันวิสาข์  น้อยนาค
จนท.คูปองโรงอาหาร
นางสาวภาพร  ปันแก้ว
จนท.โรงล้างภาชนะ 
 นางมาลี  เคนหงษ์
จนท.งานห้องน้ำ/พยาบาล
 ว่าที่ร.ต.ภานุพงษ์  ปุรารักษ์
จนท.ประปา/ทั่วไป
logo
logo logo logo

logo

นางเพชรรัตน์  จันทร์ผ่อง
จนท.งานห้องน้ำ
นางสาวแสนฝาง  มหาชัย
จนท.โรงล้างภาชนะ
นางสุจริตรา  อินทร์บำรุง
จนท.ความสะอาดโรงอาหาร
นางศรีวรรณ  ศรีบุญเรือง
จนท.ดูแลอาคาร ๑๐๐ ปี
นายหนุ่ม 
คนสวนอุทยานการเรียนรู้ฯ
logo

นางน้ำแง
คนสวนอุทยานการเรียนรู้ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววิลาวรรณ  ชัยมงคล (งานพยาบาล)