พิมพ์

ลูกจ้างประจำ

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 

jareun

นายเจริญ บุญตัน
(ช่างปูนชั้น4)

sudsavan

นายชัชวาล ธรรมรักชัย
(ช่างปูนชั้น4)

pasan

นายประศานต์ ศักดิ์ดี
(ช่างระบบน้ำชั้น4)

dongjan

นายดวงจันทร์ บุญก้ำ 
(ช่างปูนชั้น4)

narong

นายณรงค์ ตันจะริรักษ์
(ช่างปูนชั้น4)

visan

นายวิชาญ ธรรมปัญญา
(ช่างปูนชั้น4)

han

นายหาร ทำชาวนา
(ช่างปูนชั้น4)

inta

นายอินถา จุ่มแก้ว
(ช่างปูนชั้น4)

audom

นายอุดม อินต๊ะแก้ว
(ช่างปูนชั้น4) 
(ยามรักษาการณ์)