พิมพ์

ครูอัตรจ้าง

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 

visit IMGP4210 logo logo logo

นายวิศิษฐ์  ฝ้ายตระกูล 

ลูกเสือ

นายฉัตรชัย  ภิราษร  

ครู ICT. โครงการ EP.

นางสาวรัตติกาญจน์คันธา  

ครูวิชาสังคมศึกษา

นางสาวจุฑาสิรี  นามกร  

ครูวิชาสังคมศึกษา

นางกัลญ์ญาฉัฏฐ์  วงศ์ฝั้น  

ครูวิชานาฏศิลป์

panarat

Max y

panisa

logo

AO

นางพนารัตน์  เลปนานนท์ 

ครูภาษาไทย

นางเดือนรุ่ง  แก้ววรรณี

ครูภาษาไทย

นางปาณิศา  มิคนุช

ครูคอมพิวเตอร์

นายนพดล  ขอดคำ

ครูคอมพิวเตอร์

นายบัณฑิต  กอนไธสง

ครูคอมพิวเตอร์

 logo  logo  logo logo  logo 
 นางสาวดวงพร  พุกาธร

ครูการงานอาชีพฯ

Mr.ArnoldAlfone Hernandez

ครูวิชาภาษาอังกฤษ

 Mrs.Mary Jane  Hernandez

ครูวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

Miss.Rochelle Villanueva

 

ครูวิชาคณิตศาสตร์.

Miss.Lee Jung Yeol

ครูวิชาภาษาเกาหลี

 logo  logo logo  logo  logo 

Mrs.RieKanamori

ครูวิชาภาษาญี่ปุ่น

Miss.LiuXiu

ครูวิชาภาษาจีน

Mr.OdasamiOlutemi

ครูวิชาภาษาอังกฤษ

Mr.JonaldLosioso De Guzman

ครูวิชาวิทย์/พละ EP.

Mr.wargJunwei

ครูวิชาภาษาจีน

logo 
 Mr.MichaelHuskey

ครูวิชาภาษาอังกฤษ