พิมพ์

ศิลปะ

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 

tanakon
นายธนากร สิธีใจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 tawee61 

นายทวี  พลอยแดง
ครูชำนาญการพิเศษ

som61  

นายสมบัติ  กาญจนพุฒิโสภณ 
ครูชำนาญการพิเศษ

 siri61

นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
ครูชำนาญการ

  

 

supalak 

 นางสาวศุภลักษณ์ เงาทอง
ครู คศ.1

man 

 นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
ครู คศ.1

woman 

นางสาววชิราภรณ์ วงศ์เนตร
ครู คศ.1