พิมพ์

สุขศึกษาและพละศึกษา

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

sujin
นางสาวสุจินต์  ปันนะราชา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

IMGP4559

นายสุรพล ทองรัตน์ 
ครูชำนาญการพิเศษ

IMGP4398 

นายจักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ

IMGP4506

นายมนตรี ศรีกา
ครูชำนาญการ 

 

 

IMGP4205 resize

นางสาวกัญญา  อุ่นบางหลวง
ครู คศ.1

warunya

นางสาววรัญญา  พรินทรากุล
ครูชำนาญการ

komron 

 นายคำรณ  สุขใส
ครู คศ.1