พิมพ์

สุขศึกษาและพละศึกษา

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

sujin
นางสาวสุจินต์  ปันนะราชา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

IMGP4559

นายสุรพล ทองรัตน์ 
ครูชำนาญการ

IMGP4398 

นายจักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

IMGP4506

นายมนตรี ศรีกา
ครู คศ.1

IMGP4205 resize 

นางสาวกัญญา  อุ่นบางหลวง
ครูผู้ช่วย