พิมพ์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 chanok61

นางชนกพร ศรัทธา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 saysunee

นางสายสุนีย์   ศรีจันทร์ดร
ครูชำนาญการพิเศษ

natta61

นางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ

kacha61

คชารัศมิ์ รักษ์ธรรมเสมอ
ครูชำนาญการพิเศษ 

 sukon61 

นางสุคนธ์ เกษมกุลทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

pan61

 นางพานทอง  ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

jira61

นางสาวจีราภรณ์  คำทอง
ครูชำนาญการพิเศษ 

kiet61 

นายเกียรติศักดิ์ ชัยยานะ
ครูชำนาญการพิเศษ 

watta61 

นายวัฒนะ  สามเคี้ยม
ครูชำนาญการ

sirin61 

นางศิรินพร  ฤกษ์วัฒนสิริกุล
ครูชำนาญการ

 manus61

นายมนัส  ชัยก๋า
ครูชำนาญการ

 IMGP4222 resize

ว่าที่ร้อยตรีสุรสีห์ ญาณวุฒิ
ครูชำนาญการ

 pirin61

นางไพริน ปัญญาแก้ว
ครูชำนาญการ

nanta61

นางนันทวดี  สังข์แดง
ครูชำนาญการ

choti61 

นางสาวโชติมา  เพชรเอม
ครูชำนาญการ 

IMGP4272 resize 

นายสุรพล  ยะคำป้อ
ครู คศ.1

ora61

นางสาวอรวรรณ  มหายศ
ครู คศ.1 

nida61

นางสาวนิดาพร  ประชุมชัย
ครูผู้ช่วย

pong61

นายพงษ์พัฒน์  ยะพลหา
ครูผู้ช่วย