พิมพ์

สังคมศึกษา

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 IMGP4278 resize

นางชนกพร ศรัทธา
ครูชำนาญการพิเศษ

saysunee

นางสายสุนีย์   ศรีจันทร์ดร
ครูชำนาญการพิเศษ

 nutaya

นางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ

 IMGP4117 resize

คชารัศมิ์ รักษ์ธรรมเสมอ
ครูชำนาญการพิเศษ

sukorn 

นางสุคนธ์ เกษมกุลทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

IMGP4165 resize 

นางพานทอง  ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

IMGP4175 resize 

นางสาวจีราภรณ์  คำทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

IMGP4065 resize 

นางศิรินพร  ฤกษ์วัฒนสิริกุล
ครูชำนาญการ

 manat

นายมนัส  ชัยก๋า
ครูชำนาญการ

IMGP4151 resize 

นางไพริน  ปัญญาแก้ว
ครูชำนาญการ

IMGP4222 resize 

ว่าที่ร้อยตรีสุรสีห์ ญาณวุฒิ
ครูชำนาญการ

 wattana

นายวัฒนะ  สามเคี้ยม
ครูชำนาญการ

kitisak 

นายเกียรติศักดิ์ ชัยยานะ
ครู คศ.1

IMGP4272 resize 

นายสุรพล  ยะคำป้อ
ครู คศ.1