พิมพ์

ภาษาไทย

เขียนโดย Super User. Posted in ทำเนียบบุคลากร

 

 

kannika 

นางสาวกรรณิกา  วิจิตรา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

voravan

นางวรวรรณ  ศรีเสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ

swad

นายสวัสดิ์  กรรำ
ครูชำนาญการพิเศษ

download

นางยุพิน  เตชะโกมล
ครูชำนาญการพิเศษ

srisuda  

นางสาวศรีสุดา  คำลือ
ครูชำนาญการพิเศษ

jintana

นางสาวจินตนา  ใจมา
ครูชำนาญการพิเศษ

nimid 

นายนิมิต  รักเจริญ
ครูชำนาญการ

anan

นายอนันต์  มนตรี
ครูชำนาญการ

roungkarn

นางรุ้งกาญจน์  เกลอดู
ครูชำนาญการ

daraporn

นางดาราภรณ์  ศรีวิชัย
ครูชำนาญการ

kitisak

 นายเกียรติศักดิ์  ปันคำ
ครูชำนาญการ

  tasanee

นางทัศนีย์  ฟูมูลเจริญ
ครูชำนาญการ

 

 

IMGP4067 resize 

นางสาวสุพรพรรณ์  หวังพรไพรบูรณ์
ครูชำนาญการ

 

 

pairin  

นางไพลิน  วานิชจรัสกิจ
ครูชำนาญการ

 

IMGP4084 resize 

นางพจมาน  จันทร์สา
ครูชำนาญการ