พิมพ์

ภาษาไทย

เขียนโดย Super User. Posted in ทำเนียบบุคลากร

 

 

 


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 voravan

นางวรวรรณ  ศรีเสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ

 wasara

นางวัชรา  กรรำ 
ครูชำนาญการพิเศษ

swad 

นายสวัสดิ์  กรรำ
ครูชำนาญการพิเศษ

 mattana 

นางมัทนา  สุภามูล
ครูชำนาญการพิเศษ

 kannika

นางสาวกรรณิกา  วิจิตรา
ครูชำนาญการพิเศษ

download 

นางยุพิน  เตชะโกมล
ครูชำนาญการพิเศษ

 nantisa 

นางนันนิชา  ศรีวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

srisuda  

นางสาวศรีสุดา  คำลือ
ครูชำนาญการพิเศษ

nimid 

นายนิมิต  รักเจริญนาว
ครูชำนาญการ

roungkarn

นางรุ้งกาญจน์  เกลอดู
ครูชำนาญการ

anan

นายอนันต์  มนตรี
ครูชำนาญการ

  IMGP4067 resize 

สาวสุพรพรรณ์ หวังพรไพรบูรณ์
ครูคศ.1

pairin 

นางไพลิน  วานิชจรัสกิจ
ครูคศ.1

IMGP4084 resize  

นางพจมาน  จันทร์สา
ครูคศ.1