พิมพ์

วิทยาศาสตร์

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 

pakanan

นายภคนันท์  วรรณวัต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 jandaw

นางจันทร์ดาว  แสงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 sopa chai

นางโสภา ชัยมงคล 
ครูชำนาญการพิเศษ

apirak resize 

นายอภิรักษ์ คงทวี 
ครูชำนาญการพิเศษ

 pudchad resize

นายพุทธชาติ แก่นธิยา
ครูชำนาญการ

savitree 

นางสิตาวีร์ ระมิงค์วงค์
ครูชำนาญการ

 butsara resize

นางบุศรา ปาระมี
ครูชำนาญการ

 IMGP4108 resize

นางสาวพิมพิมล  คำวงค์
ครูชำนาญการ

IMGP4131 resize 

นางนงเยาว์  จันทร์อ้าย
ครูชำนาญการ

IMGP4143 resize 

นางแก่นจันทร์  เพียงจันทร์
ครูชำนาญการ

 anapon

นายธนพล  กลิ่นเมือง
ครู คศ.1

sutiman 

 นางสาวชุติมันต์  ชัยบาล
ครู คศ.1

 sittisorn resize

นายสิทธิสอน  คำตุ้ย
ครู คศ.1

 nattakarn resize

นางนารถกาญจน์  ลภิรัตนากูล
ครู คศ.1

 nankarn resize

นางสาวนันท์กาญ  แสงเรือน
ครู คศ.1

vareerat 

นางสาววลีรัตน์  ทองรักษ์
ครู คศ.1

 IMGP4285 resize

นางสาววาสนา  คำเทพ
ครู คศ.1