พิมพ์

วิทยาศาสตร์

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 

pakanan

นายภคนันท์  วรรณวัต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

jandaw

นางจันทร์ดาว  แสงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

IMGP4143 resize

นางแก่นจันทร์  เพียงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

sopa chai

   นางโสภา ชัยมงคล     ครูชำนาญการพิเศษ

apirak resize

    นายอภิรักษ์ คงทวี     ครูชำนาญการพิเศษ

pudchad resize

นายพุทธชาติ แก่นธิยา   ครูชำนาญการ

savitree

นางสิตาวีร์ ระมิงค์วงค์   ครูชำนาญการ

butsara resize

นางบุศรา ปาระมี
ครูชำนาญการ

IMGP4108 resize

นางสาวพิมพิมล  คำวงค์
ครูชำนาญการ

IMGP4131 resize

นางนงเยาว์  จันทร์อ้ายครูชำนาญการ

patchara

นางพัชรา  เอื้องไพบูลย์
ครูชำนาญการ

anapon

  นายธนพล  กลิ่นเมือง    ครูชำนาญการ

sutiman

นางสาวชุติมันต์  ชัยบาล   ครูชำนาญการ

vareeratนางสาววลีรัตน์  ทองรักษ์
ครูชำนาญการ

  nattakarn resize    นางนารถกาญจน์ลภิรัตนากูล  ครูชำนาญการ

nankarn resizeนางสาวสาวนันท์กาญ แสงเรือน
ครูชำนาญการ

sittisorn resizeนายสิทธิสอน  คำตุ้ย
ครู คศ.1

 IMGP4285 resize

นางสาววาสนา  คำเทพ
ครู คศ.1

logoนางสราลี  ภู่ชัย

ครู คศ.1

 

 logoนายดลดนัย  บรรจง
ครู คศ.1