พิมพ์

คณะผู้บริหาร

 12336143 988881441168816 252881407 n

นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

IMGP4192 10 IMGP4199  50 IMGP4057 10 IMGP4358 10 
 นายอนันต์ สุวรรณคะโต
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
 นางสุพิน อินทรรักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
 นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการ