เว็บไซต์ใช้งานง่าย เรียนรู้ได้เร็ว สะดวกต่อการใช้งาน

Voting for this poll has ended


Statistics:

ดี
Votes: 97
71.9%  
พอใช้
Votes: 21
15.6%  
ควรปรับปรุง
Votes: 17
12.6%  

Number of Voters   135
Start Voting   2013-01-23 00:00:00
End Voting   2013-03-31 00:00:00