พิมพ์

อาคารสถานที่

เขียนโดย Super User. Posted in ข้อมูลทั่วไป


DSCF7211 resize

ด้านหน้าโรงเรียน

 

DSCF7326 resize

ทางเข้าโรงเรียน

 

DSC09901 resize

อาคารศรีสวรินทิรา

 

DSCF7214 resize

ศูนย์วิทยบริการ

 

DSCF7305 resize

อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง

 

DSCF7213 resize

อาคารประชาสัมพันธ์

 

DSCF7226 resize

ห้องสมุดโรงเรียน

 

DSCF7221 resize

สนามหญ้าหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์

 

DSCF7220 resize

ใต้ต้นตะเคียน

 

DSCF7230 resize

อาคารอลงกรณ์ศิลป์

 

IMG 7512 resize

อาคารสมาคมศิษย์เก่า

 

DSCF7310 resize

อาคารพิพิธภัณฑ์

 

DSCF7237 resize

อาคารสิทธิธร

 

DSCF7238 resize

อาคารคหกรรม

 

DSCF7240 resize

อาคารอุตสาหกรรม

 

DSCF7241 resize

บริเวณหน้าพระพุทธรูป

 

DSCF7242 resize

อาคารเกษตรกรรม

 

DSCF7243 resize

บริเวณหน้าอาคารศิริวิทย์

 

DSCF7245 resize

อาคารศิริวิทย์

 

DSCF7250 resize

สถานที่พักผ่อน

 

DSCF7302 resize

หอประชุมวัฒโนทัย 84 ปี

 

DSCF7303 resize

อาคารพลศึกษา

 

DSCF7316 resize

บริเวณข้างอาคารศรีสวรินทิรา

 

DSCF7345 resize

บริเวณหน้าเสาธง

 

 DSC04984 resize

แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

 DSCF7350 resize

แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

 DSC05342 resize

แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน