พิมพ์

ประวัติโรงเรียน

เขียนโดย Super User. Posted in ข้อมูลทั่วไป

King Intawaroros

 โรงเรียนสตรีของรัฐบาลแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่เปิดทำการสอนวันที่ 25 มีนาคม 2449 (ร.ศ.125) โดยเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 (ปกครองเชียงใหม่ พ.ศ. 2444-2452) เป็นผู้อุปการะ  ได้ให้ขุนอุปกรณ์ศิลปศาสตร์ ข้าหลวงธรรมการมณฑลพายัพ และนายพันตรีเจ้าไชยสงคราม กรมการเมืองเชียงใหม่ ติดต่อขอใช้คุ้มเจ้าเรือนคำ ถนนแม่ข่า เป็นที่ตั้งโรงเรียน มีนางเชย เป็นครูใหญ่ วันแรกเปิดมีนักเรียน 70 คน

พ.ศ.2457 ย้ายไปตั้งบริเวณ เรือนพักธรรมการจังหวัด ข้างวัดดอกเอื้อง ถือเป็นโรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่นั้นมา นางจำรัส หงสกุลเป็นครูใหญ่

 พ.ศ. 2458 ย้ายไปอยู่แทนที่โรงเรียนชายที่ ข้างวัดดวงดี เปิดสอนวันที่ 1 พฤษภาคม 2459 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ “ยุพราชวิทยาลัย”รองอำมาตย์โทขุนอาจวิชาสรร เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2461 ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ ถนนพระปกเกล้า(ที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัจจุบัน) วันที่ 1 กรกฎาคม 2464 หลวงวิสณฑ์ดรุณการ ธรรมการมณฑลพายัพ มีคำสั่งประกาศที่ 771 แยกโรงเรียนจากโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ “ยุพราชวิทยา” ที่มีครูใหญ่คนเดียว (รองอำมาตย์โทขุนอาจวิชาสรร) ให้นางเพิ่ม วิสณฑ์ดรุณการ ทำการแทนครูใหญ่ 

scan0005

พ.ศ. 2470 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงเปิดอาคารเรียน

 

พ.ศ. 2471 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพได้ขอพระราชทานชื่อ โรงเรียนจากสมเด็จพระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า (พระราชอิสริยยศปัจจุบัน คือ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) จากพระนามเดิม “ พระนางเจ้าสว่างวัฒนา” ว่า “โรงเรียนวัฒโนทัย” และได้เสด็จ พระราชดำเนินมาเปิดป้ายชื่อโรงเรียน วันที่ 7 มกราคม 2471 ต่อมาได้เติมคำว่า “พายัพ” ท้ายนามโรงเรียน เพื่อรักษาประวัติว่า เคยเป็นโรงเรียนสตรี ประจำมณฑลพายัพมาก่อนและเติมคำว่า “สตรี หัวนามโรงเรียน จึงมีชื่อทางการว่า โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ” วันที่ 6 สิงหาคม 2481 เริ่มสร้างตึกตัว โรงเรียนบริเวณที่อยู่ปัจจุบัน ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง (วัดสีเสียด และวัดป่าตาล) สร้างเสร็จและประกอบพิธีเปิดโรงเรียน วันที่ 12 มกราคม 2482 โดยนายพันโทประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีสั่งราชการ กระทรวงธรรมการ เป็นประธานเปิดโรงเรียน

 

 

พ.ศ. 2484-2488 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุนเข้าพักในโรงเรียน จึงต้องย้ายโรงเรียน ไปทำการสอนที่โรงเรียนฮั่วเอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว และโรงเรียนประชาบาล “จันทราราษฏร์ประสาท”

วันที่ 9 มีนาคม 2501 พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน

พ.ศ. 2514 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้สร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่า ในปีเดียวกันนี้ ได้งบประมาณ 1,996,550 บาท สร้างอาคารสิทธิธร 

ในปี 2515 ได้งบประมาณ 128,000 บาท สร้างอาคารคหกรรมศิลปะ 1 หลัง 

   วันที่ 7 กรกฎาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ” เพราะเริ่มรับนักเรียนชาย ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 012

พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารอลงการณ์ศิลป์ 

พ.ศ. 2522 นางนิภา นินทบดี ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้งบประมาณ 8,000,000 บาท มาก่อสร้างอาคารเรียนศรีวรินทิราและได้ลงมือ ก่อสร้างสมัยนางบุญรัตน์ โรจน์ศักดิ์ 

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2522 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธาน เปิดอาคารอลงกรณ์ศิลป์

 

 013

พ.ศ.2525 นางบุญรัตน์ โรจน์ศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการได้งบประมาณสร้างโรงพลศึกษา 1 หลัง

ในวันที่ 7 มกราคม 2528 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา เสด็จมาทรงเปิดอาคาร ศรีสวรินทิรา และบรมรูปสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 

พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ของเขตการศึกษา 8 ประจำปีการศึกษา 2527พ.ศ. 2528 นางดาวเรือง รัตนินเป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2529-2530 ได้สร้างสะพานเชื่อมอาคารเรียน ทั้งสี่หลัง

พ.ศ. 2534 นายบุญเตี่ยม วังซ้าย เป็นผู้อำนวยการ 

          - สร้างหอประชุมวัฒโนทัย 84

          - ปรับปรุงห้องปฎิบัติการภาษาอังกฤษ

          - สร้างห้องปฏิบัติการภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน

พ.ศ. 2537 นางพิวัลย์ วิบุลสันติ เป็นผู้อำนวยการ

          - จัดสวนอุทยานการศึกษาภายในโรงเรียน

          - ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา

          - จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียน

          - สร้างโรงอาหารเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชาย

          - สร้างห้องน้ำนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

          - ปรับปรุงศาลาลูกเสือเป็นสาลาพรหมรักษา

          - ปรับปรุงซ่อมแซมหอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

          - สร้างศาลามหามงคล