FACEBOOK FANPAGE / เว็บไซต์ภายใน


  กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 


13 ส.ค. 2563 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคาร “ร่มฟ้า
วัฒโนทัย” ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย 


13 ส.ค. 2563 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
จัดพิธีทำบุญเสาธงรมฟ้าวัฒโนทัย ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย 


13 ส.ค. 2563 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เวทีร่มฟ้าวัฒโนทัย ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย 

20 ก.พ. 2563 : กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ดอกปีบช่อที่ 114 "รุ่น สิรีธีรินทร์" ปีการศึกษา 2562

14 ก.พ. 2563 : พิธีทำบุญทอดผ้าป่าแห่งความรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้นำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

6 ก.พ. 2563 : พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

7 ม.ค. 2563 : วันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

3 ม.ค. 2563 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่นักเรียน

16 - 19 ธ.ค. 2562 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

29 พ.ย. 2562 :โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

24 พ.ย. 2562 : ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และมัธยมศึกษาปีที่ 5

23 พ.ย. 2562 : ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

17 พ.ย. 2562 : กิจกรรม Fun Math

15 พ.ย. 2562 : กิจกรรมทำบุญตักบาตร ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

11 พ.ย. 2562 : พิธีต้อนรับ
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทััยพายัพ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี

24 ก.ย. 2562  : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ทำพิธี ทำบุญตักบาตร สืบชะตา เปิดป้ายอาคาร และ วางศิลาฤกษ์หลังคาอเนกประสงค์

30 ส.ค. 2562 : พิธีเปิดงานเปิดบ้าน EP / MEP Open House 2019

12 ก.ค. 2562 : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2562

8 พ.ค. 2562 : ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

8 พ.ค. 2562 : พิธีจุดเทียนแห่งปัญญา ม.4 

7 พ.ค. 2562 : ปฐมนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  ผลงานและความภาคภูมิใจ


5 ก.พ. 2563 : ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกระดับเขตพื้นที่ รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลเหรียญทองแดง


16 - 23 ธ.ค. 2562  : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย


23 -27 พ.ย. 2562 : นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระหว่างประเทศอาเซียน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี


3 พ.ย. 2562 : นายปรมัคค์ อุบลศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานกิจกรรมประจำปี จัดโดยสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ


30 ส.ค. 2562 : รางวัล ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Wattano Savers Club เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ The 12th Northern Region EP/MEP Open House 2019 ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่


8 - 9 ส.ค. 2562 : รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะเต็ม (STEM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมตอนปลาย งาน Thailand STEM Festival 2019 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูบุศรา ปาระมี และครูปัทมาภรณ์ แดงดง


4 ส.ค. 2562 : รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส กิจกรรม “เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ Journée portes ouvertes ครั้งที่ 4 Allez vers le vert “คืนพื้นทีสีเขียว” วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


21 - 23 ส.ค. 2562 : รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน และรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน โต้วาทีสาระภาษาอังกฤษ รอบภูมิภาค ภาคเหนือ (ระดับชาติ) National OBEC English Debate Competition under the Theme of “Thailand 4.0 and Globalization” ณ โรงแรมลำปางเวียนทอง จังหวัดลำปาง


21-23 ก.ค. 2562 :  นายชยุตม์ อ้นกรูด ครูที่ปรึกษา ครูน้ำทิพย์ มีมาก และครูประชา สารสมลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการศึกษาแบบรูปของสัมประสิทธิ์ตรีนามเพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสัมประสิทธิ์ตรีนามในงานการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง


20 ก.ค. 2562. นายแทนรัก จิรณรงค์ชัย และ น.ส.ศิริญลักษณ์ กันธุระ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม


1-3 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงนิลวดี นิลกำแหง ได้รับถ้วยเกียรติยศรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขันหมากรุกสากลระดับเยาวชนระดับภาคเหนือ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิง “Northern Youth Standard Chess Championship Tournament 2019”


13 1พ.ค.2562 :  รางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางพระพุทธศาสนา “MBU challenge # 4 ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มณฑลพิธีศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร18 - 25 เม.ย. 2562 : นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (International Conference of Young Scientists : ICYS 2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และคว้ารางวัล "เหรียญเงิน" จากการนำเสนอโครงงานแบบ Oral presentation ในสาขา Environment Science 


8 - 10 ก.พ. 2562 : เด็กหญิงกมลรัตน์ จะหละ ม.3/1
และเด็กชายภีมเดช เดิมประพันธุ์ ม.3/6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และเกียรติบัตร ในการคัดเลือกเด็กและเยาวชนศรีนครเชียงใหม่ดีเด่นประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ด้านมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่


8 - 10 ก.พ. 2562 : นางสาวจารวี หวังวนพัฒน์ ม.5/1 และนายณัฐชนนท์ ธรรมศรี ม.5/7  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และเกียรติบัตร การคัดเลือกเด็กและเยาวชนศรีนครเชียงใหม่ดีเด่นประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ด้านมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ก.พ. 2562 : นางสาวศุภาวรรณ สิสุทธ์คงกมล นางสาวเสาวนีย์ บุญทา และนางสาวนูรซาบีนา อุปมนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันโต้วาทีทางรัฐศาสตร์ ในกิจกรรมรัฐศาสร์วิชาการ ครั้งที่ 19  ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


20 – 24 ธ.ค. 2561 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 (ระดับชาติ)


14 พ.ย. 2561  : .นายกายสิทธิ์ กนกศิลป์  และ.นายพัสกร ดวงติ๊บ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขัน ARCGIS (GISday 2018) จัดโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภาคเหนือ) 


6-13  พ.ย. 2561 : นายแทนรัก จิรณรงค์ชัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ได้รับการคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นตัวแทนของนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการ Jenesys


12 - 14 ต.ค. 2561 : นางสาวนิพัทธา กาพย์ตุ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 10,000 บาท ภายใต้โครงการหัวข้อ “การดัดแปลงโครงสร้างถ่านชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงจุลินทรีย์ในการกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินกลุ่ม Microcystis spp. เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน”


วันที่ 23 สิงหาคม 2561 : นางสาวสริตา จันทร์พระยา นางสาวนงนภัส ว่องสุวรรณ และนางสาวดิศรารัตน์ สุขอยู่ แข่งขันการออกแบบ INFOGRAPHIC ในหัวข้อ Influences of Digitalization ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่