กล่องข้อความ: 		7-50100-001-170 		 ชื่อพื้นเมือง	: เฟิร์นเงิน ชื่อวิทยาศาสตร์	: Pteris cretica L. var. cretica ชื่อวงศ์	: PTERIDACEAE ชื่อสามัญ	: Creten Brake ประโยชน์	: ปลูกเป็นไม้ประดับในร่ม-รำไร
บริเวณที่พบ : น้ำตกหน้าอาคารอลงกรณ์ศิลป์
ลักษณะพิเศษของพืช : ไม้ประดับในร่ม
ลักษณะ : เฟิร์นเงิน แตกต่างไปจากเฟิร์นอื่นๆ เป็นไม้เฟิร์นที่เลี้ยงง่าย มีสีเขียว เคลือบผิวด้วยสีเงินยวงจางๆ
เมื่อโดนแสงสว่างจะสะท้อนสีเงินออกมา
ต้น : ทรงต้นเตี้ย สูงได้ราส 18 นิ้ว และแผ่คลุมดินได้ พุ่มดูแน่นหนาดี ปลูกเลี้ยงง่าย มีร่มเงาให้บ้างพอสมควร
ต้องการความชุ่มชื้นสูงแต่ไม่ชอบดินแฉะ
ใบ : ปลายใบแตกเป็นสามง่าม เส้นกลางใบและบริเวณกลางใบมีสีเงิน ใบที่สร้างสปอร์จะผอมและสูงกว่า
ประโยชน์ : ปลูกประดับสวยงาม ใช้ประดับตกแต่งสถานที่อาคาร และจัดสวนได้ดี
ลักษณะวิสัย

กลับหน้าหลัก
ลำต้น
ใบ

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพรรณไม้    เฟิร์นเงิน    รหัสพรรณไม้   7-50100-001-170