กล่องข้อความ:

บริเวณที่พบ : อุทยานการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ
ลักษณะพิเศษของพืช : ระบบรากกึ่งอากาศ      
 ชื่ออื่นๆ
: นกกระยาง บวบกลางหาว แส้พระอินทร์ เอื้องมะลิ
ลักษณะทั่วไป :
ลำต้น : ต้นเป็นลำที่มีส่วนโคนโป่งพองคล้ายหัว รูปรี ยาว 7-12 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 เซนติเมตร เหนือขึ้นไปเรียวผอม
เป็นเส้นกลมและแข็ง ยาวได้ถึง 60-70 เซนติเมตร อาจจะมีแขนงแยกจากส่วนนี้ได้  ต้นขึ้นเป็นกลุ่มทอดเอียงหรือห้อยลงหลายทิศทาง
ใบ : ใบเกิดที่ลำต้นช่วงบนเรียงเป็นระยะ และอาจลดรูปในช่วงปลาย รูปใบยาวรี ขนาด 6-9 x 1.5-2 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างบาง
แต่เหนียว ปลายแหลมมน
ดอก : ดอกเกิดตามข้อของส่วนที่ไม่มีใบ มีช่อละ 1-2 ดอก ขนาดดอก 2-2.5 เซนติเมตร กลิ่นหอมแรงและอาจฉุนเล็กน้อย
ดอกบานเพียงวันเดียวแต่เวลาบานมักจะบานพร้อมกันทุกต้นทุกกอที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน

ประโยชน์ :
ปลูกประดับในที่ร่มรำไร

ลักษณะวิสัย
สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพรรณไม้     หวายตะมอย      รหัสพรรณไม้   7-50100-001-019

กลับหน้าหลัก
ลำต้น

7-50100-001-019

ชื่อพื้นเมือง

:  หวายตะมอย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendrobium crumenatum Sw.

ชื่อวงศ์

:  ORCHIDACEAE

ชื่อสามัญ

:  -

ประโยชน์

:  ปลูกประดับในที่ร่มรำไร

ใบ