ประวัติโรงเรียน

 

  โรงเรียนสตรีของรัฐบาลแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่เปิดทำการสอนวันที่ 25 มีนาคม 2449 (ร.ศ.125) โดยเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 (ปกครองเชียงใหม่ พ.ศ. 2444-2452) เป็นผู้อุปการะ ได้ให้ขุนอุปกรณ์ศิลปศาสตร์ ข้าหลวงธรรมการมณฑลพายัพ และนายพันตรีเจ้าไชยสงคราม กรมการเมืองเชียงใหม่ ติดต่อขอใช้คุ้มเจ้าเรือนคำ ถนนแม่ข่า เป็นที่ตั้งโรงเรียน มีนางเชย เป็นครูใหญ่ วันแรกเปิดมีนักเรียน 70 คน 

พ.ศ.2457 ย้ายไปตั้งบริเวณ เรือนพักธรรมการจังหวัด ข้างวัดดอกเอื้อง ถือเป็นโรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่นั้นมา นางจำรัส หงสกุลเป็นครูใหญ่ 

พ.ศ. 2458 ย้ายไปอยู่แทนที่โรงเรียนชายที่ ข้างวัดดวงดี เปิดสอนวันที่ 1 พฤษภาคม 2459 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ “ยุพราชวิทยาลัย”รองอำมาตย์โทขุนอาจวิชาสรร เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2461 ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ ถนนพระปกเกล้า(ที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัจจุบัน) วันที่ 1 กรกฎาคม 2464 หลวงวิสณฑ์ดรุณการ ธรรมการมณฑลพายัพ มีคำสั่งประกาศที่ 771 แยกโรงเรียนจากโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ “ยุพราชวิทยา” ที่มีครูใหญ่คนเดียว (รองอำมาตย์โทขุนอาจวิชาสรร) ให้นางเพิ่ม วิสณฑ์ดรุณการ ทำการแทนครูใหญ่

พ.ศ. 2470 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงเปิดอาคารเรียน  

พ.ศ. 2471 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพได้ขอพระราชทานชื่อโรงเรียนจากสมเด็จพระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า (พระราชอิสริยยศปัจจุบัน คือ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) จากพระนามเดิม “ พระนางเจ้าสว่างวัฒนา” ว่า “โรงเรียนวัฒโนทัย” และได้เสด็จ พระราชดำเนินมาเปิดป้ายชื่อโรงเรียน วันที่ 7 มกราคม 2471  ต่อมาได้เติมคำว่า “พายัพ” ท้ายนามโรงเรียน เพื่อรักษาประวัติว่า เคยเป็นโรงเรียนสตรี ประจำมณฑลพายัพมาก่อนและเติมคำว่า “สตรี หัวนามโรงเรียน จึงมีชื่อทางการว่า โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ”

วันที่ 6 สิงหาคม 2481 เริ่มสร้างตึกตัว โรงเรียนบริเวณที่อยู่ปัจจุบัน ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง (วัดสีเสียด และวัดป่าตาล) สร้างเสร็จและประกอบพิธีเปิดโรงเรียน วันที่ 12 มกราคม 2482 โดยนายพันโทประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีสั่งราชการ กระทรวงธรรมการ เป็นประธานเปิดโรงเรียน

พ.ศ. 2484-2488 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุนเข้าพักในโรงเรียน
จึงต้องย้ายโรงเรียน ไปทำการสอนที่โรงเรียนฮั่วเอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
และโรงเรียนประชาบาล “จันทราราษฏร์ประสาท”

วันที่ 9 มีนาคม 2501
พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน

พ.ศ. 2514 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้สร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่า ในปีเดียวกันนี้ ได้งบประมาณ 1,996,550 บาท สร้างอาคารสิทธิธร

ในปี 2515 ได้งบประมาณ 128,000 บาท สร้างอาคารคหกรรมศิลปะ 1 หลัง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ”
เพราะเริ่มรับนักเรียนชาย ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารอลงการณ์ศิลป์

พ.ศ. 2522 นางนิภา นินทบดี ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการได้งบประมาณ 8,000,000 บาท มาก่อสร้างอาคารเรียนศรีวรินทิราและได้ลงมือก่อสร้างสมัยนางบุญรัตน์ โรจน์ศักดิ์

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2522 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธาน เปิดอาคารอลงการณ์ศิลป์พ.ศ.2525 นางบุญรัตน์ โรจน์ศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการได้งบประมาณสร้างโรงพลศึกษา 1 หลัง

ในวันที่ 7 มกราคม 2528 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
เสด็จมาทรงเปิดอาคาร ศรีสวรินทิรา และบรมรูปสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี


พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ของเขตการศึกษา 8 ประจำปีการศึกษา 2527

พ.ศ. 2528 นางดาวเรือง รัตนินเป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2529-2530 ได้สร้างสะพานเชื่อม อาคารเรียน ทั้งสี่หลัง

พ.ศ. 2534 นายบุญเตี่ยม วังซ้าย เป็นผู้อำนวยการ
- สร้างหอประชุมวัฒโนทัย 84
- ปรับปรุงห้องปฎิบัติการภาษาอังกฤษ
- สร้างห้องปฏิบัติการภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน

พ.ศ. 2537 นางพิวัลย์ วิบุลสันติ เป็นผู้อำนวยการ
- จัดสวนอุทยานการศึกษาภายในโรงเรียน
- ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา
- จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียน
- สร้างโรงอาหารเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชาย
- สร้างห้องน้ำนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ปรับปรุงศาลาลูกเสือเป็นสาลาพรหมรักษา
- ปรับปรุงซ่อมแซมหอสมุดเฉลิม พระเกียรติกาญจนาภิเษก
- สร้างศาลามหามงคล